logo gabinet fizjoterapii

GABINET FIZJOTERAPII I REHABILITACJI W BYTOMIU

ul. Stefana Batorego 12/2
Domofon nr 2 do lokalu nr 2
41-902 Bytom
tel. kom. 697 419 545
e-mail: helenazieba@interia.pl

Artykuły

1. Terapia Integracji Sensorycznej (SI).

2. Diagnoza wg Prechtla.

3. Terapia NDT Bobath.

4. Plastrowanie dynamiczne.

 Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia SI wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a jej główną twórczynią była A. Jean Ayres.

Czym jest integracja sensoryczna?

Mózg każdego z Nas stale odbiera, porządkuje i przetwarza informacje zmysłowe, aby zintegrować je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, a w efekcie odpowiedzieć na nie adekwatnym zachowaniem. Proces ten nazywamy integracją sensoryczno-motoryczną.

Zbyt duża bądź zbyt mała stymulacja sensoryczna dezorientuje mózg i powoduje chwilowy dyskomfort. Na przykład uczestniczenie w hałaśliwym i pełnym gości przyjęciu może być przytłaczające. Pełen turbulencji lot samolotem może przeładować mózg wrażeniami gwałtownych zmian położenia. Przejście ze słabo oświetlonego pomieszczenia do tego o silnym świetle pozbawia oczy wzroku wywołując nieraz ból skroni.

Brak kontroli nad sobą jest frustrujący i nieprzyjemny nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci, niemniej jednak dezorganizujące doświadczenie od czasu do czasu to coś zupełnie normalnego. A gdyby tak Nasze negatywne odczucia z hałaśliwego przyjęcia pojawiały się częściej i to już przy zwykłym tykającym zegarze, rozmowach grupy rówieśników, dzwoniącym telefonie mamy, działającej klimatyzacji czy odkurzaczu, szumie drzew za oknem? Jeśli znajdowalibyśmy się wyjściowo zmysłowo i emocjonalnie na poziomie stresu i frustracji z hałaśliwego przyjęcia i jednocześnie uczylibyśmy się liter czy mnożenia czy Nasz proces nauki będzie przebiegał prawidłowo? Jeśli światło w sali, w której się uczymy będzie działać na Nasz zmysł wzroku, jak przejście z ciemni do silnie oświetlonego pokoju czy Nasz poziom koncentracji na zdaniu będzie odpowiedni? Jak długotrwałe przebywanie w tym pokoju wpłynie na Nasze zachowanie?

To tylko nieliczne przykłady, jak zaburzenia przetwarzania i modulacji sensorycznej mogą wpłynąć na Nasz proces edukacji i zachowanie. Aby móc prawidłowo funkcjonować w środowisku musimy uporządkować i zintegrować Nasze zmysły.

Jak wygląda diagnoza i terapia?

Terapia ta nazywana jest często "naukową zabawą" - sala wyposażona w specjalistyczny sprzęt prezentuje się jak niezwykle atrakcyjny plac zabaw. Wykwalifikowany terapeuta diagnozuje dziecko na podstawie wywiadu z rodzicami, przeprowadza Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusz Obserwacji Klinicznej, standaryzowane Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej oraz prowadzi usystematyzowaną obserwację reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych. Terapeuta na podstawie diagnozy opracowuje dla każdego dziecka indywidualny program terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Program jest realizowany podczas spotkań terapeutycznych, nauczyciele i rodzice otrzymują natomiast zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, jak i podczas pobytu dziecka w przedszkolu/szkole.

Terapia ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii dziecko korzysta z podwieszanych platform, huśtawek, hamaków, piłek terapeutycznych, jeździ na deskorolce, skacze na trampolinie, pokonuje różnorodne tory przeszkód składające się z tuneli, równoważni, kształtek terapeutycznych, korzysta również z przyborów różnej faktury kształtujących dotyk, motorykę małą.

Dzieci wręcz uwielbiają te zajęcia! Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenia te, głównie w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Dziecko w efekcie lepiej funkcjonuje w środowisku.

Dla kogo?

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w codziennym funkcjonowaniu. Terapią mogą być objęte dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

Cechy, które kwalifikują dziecko do terapii:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (mało sprawne w codziennych aktywnościach, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze, itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł oraz wykonywanie czynności manualnych, jak cięcie nożyczkami, rysowanie, pisanie itp.);
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój aparatu mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • nieprawidłowo reagują na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, nie lubią brudzić dłoni, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie się zarówno w ruchu rotacyjny lub liniowym) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, „wpadanie” na inne dzieci i przedmioty, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości charakteryzujących się nieprawidłowymi reakcjami na ból); opóźniony rozwój psychomotoryczny;
 • problemy emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD).

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem stosowana jest także u dzieci:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD);
 • niedowidzących;
 • niedosłyszących;
 • z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);
 • z autyzmem, zesp. Aspergera;
 • cierpiących na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Klinefeltera, zespołem Kruchego-X);
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.
Kontakt

Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji
Helena Zięba

ul. Stefana Batorego 12/2
Domofon nr 2 do lokalu nr 2
41-902 Bytom
tel. 697 419 545
e-mail: helenazieba@interia.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 19:30
Wtorek 8:00 19:30
Środa 15:00 19:00
Czwartek 15:00 19:00
Piątek 8:00 19:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji w Bytomiu Helena Zięba